Visie Cocari

Ouderen komen hun huizen uit, ontmoeten anderen, nemen aktief deel aan aktiviteiten waaronder sociale aktiviteiten en keren met een gerust hart terug naar huis waar ze, met hulp en ondersteuning van  familie, mantelzorgers en professionelen, ze zich zeker en veilig voelen zowel fysiek, mentaal, sociaal als materieel.

Missie

Stimuleren en waar nodig de ouderen helpen hun onafhankelijkheid en sociale participatie aan de samenleving te behouden. Voor elke oudere, inwoner van Rincon en bezoeker van Cocari, zo snel mogelijk risicovolle situaties signaleren. In geval van eventuele kwetsbaarheid, op tijd intervenieren om te voorkomen dat de situatie verergert met als gevolg dat de ouderen in het verpleeghuis belanden.

Het doel van Fundashon Cocari

1. Ouderen hebben een plek in Rincon waar ze graag heengaan om anderen te ontmoeten en kunnen genieten van het gezelschap; zijn blij en tevreden over de aandacht en ondersteuning die ze daar krijgen en ervaren energie om vooruit te komen in het leven.

2. De ouderen ervaren dat ze contact hebben met alle leeftijdscategorieën; dat ze deel uitmaken van de gemeenschap; dat ze de kans krijgen een bijdrage te leveren aan die gemeenschap; dat er waardering is voor hun bijdrage aan die gemeenschap.

3. Ouderen met langdurige chronische zorg hebben een plek in de eigen buurt waar ze om     welke reden dan ook, tijdelijk kunnen verblijven. Ook voor de mantelzorgers is er een plek     waar ze tijdelijk kunnen verblijven om weer op adem te komen.

Fundashon Cocari   |   Kaya Miguel Pourier 50   |   717-6392  |  fundashon.cocari@gmail.com